Trond

  • håndrekke 45 x 145 mm.
  • høyde gulv – topp håndrekke: 1000 mm.
  • balustrer 90 x 90 mm.
  • her vist med megler: Tor, 180 x 180 mm.
  • heltre furu i baluster.
  • trykkimpregnert furu i horisontale deler
  • ubehandlet.

Tegning
FDV-dokumentasjon
Monteringsveiledning
Brosjyre
Prisliste

Inspirasjonsbilder