Niklas

  • håndrekke 45 x 95 mm.
  • høyde gulv – topp håndrekke: 1000 mm.
  • her vist med megler: Leif, 115 x 115 mm.
  • fylling: 15 mm. finer.
  • trykkimpregnert furu i horisontale deler
  • ubehandlet.

Tegning
FDV-dokumentasjon
Monteringsveiledning
Brosjyre
Prisliste

Inspirasjonsbilder