Fredrik

  • dreide balustrer 70 x 70 mm.
  • håndrekke 45 x 95 mm.
  • høyde gulv – topp håndrekke: 1000 mm.
  • her vist med megler: Fredrik, 115 x 115 mm.
  • trykkimpregnert furu.
  • ubehandlet.

Tegning
FDV-dokumentasjon
Monteringsveiledning
Brosjyre
Prisliste

Inspirasjonsbilder