Asle

  • dimensjon: 70 x 70 mm.
  • bredde: 2000 mm.
  • høyde: tilpasses takvinkel.
  • kan også leveres i andre dimensjoner og mål.
  • kan leveres med dekor

Tegning
FDV-dokumentasjon
Monteringsveiledning
Brosjyre
Prisliste

Inspirasjonsbilder